תפריט המסעדה

תפריט המסעדה מורכב מנתחים טריים מהקצביה ומירקות טריים ועונתיים ממשק רגב ומתעדכן מידי יום בהתאם לתוצרת הטריה