כתף טלה | "חי בריא" נתח שלם

130.00

משקל מינימום של נתח 2 ק"ג