תודה על הזמנתכם!!

שימו לב!
כרטיסכם נקלט אך טרם חוייב

אנו מכינים את הזמנתכם.

כרטיסכם יחוייב בפועל רק לאחר שקילה מדוייקת של חלקי ההזמנה ותיאום טלפוני מולכם.

תודה שקניתם אצלנו

צוות הקצביה.