הסדרי נגישות

נגישות במסעדה

חנית נכים 
כניסה נגישה
שילוט הכוונה
משטחי התראה
שירותי נכים מאובזרים ונגישים

נציג נגישות:

יונתן ליפשיץ

טלפון ומייל ליצירת קשר: 

050-684-6370

office@moshbutz.co.il

נגישות בקצביה

חנית נכים 
כניסה נגישה
שילוט הכוונה
משטחי התראה

שירותי נכים מאובזרים ונגישים- אין

 

נציג נגישות:

אלון גטה

טלפון ומייל ליצירת קשר:

054-818-7993

butchery@moshbutz.co.il